> BLOG > 72. Odchov kaprů Koi

72. Odchov kaprů Koi

16. listopadu 2021

Správný postup odchovu mladých Koi I. 

   Pokud dosahuje voda v nádrži teploty 20 oC (to může být zhruba koncem května), vložíme do ní kartáče. Ty jsou v jezírku zavěšené vodorovně nebo šikmo a jakoby se vznáší u hladiny. Ve vodě je můžeme ponechat i několik týdnů, musíme ale kontrolovat, zda nezarůstají vláknitou řasou. I kdybychom nechtěli vlastní potomstvo odchovávat, je důležité, aby se ryby každý rok vytřely, protože v případě, že se tak nestane, mohou nastat později určité zdravotní potíže. Vytírací kartáče musíme pravidelně každý den nejlépe ráno kontrolovat. To provádíme tak, že je zvedneme nad úroveň hladiny a pečlivě prohlédneme. Jikry na nich nalepené jsou průhledné, veliké 1,5 mm a nelze je v podstatě přehlédnout. Protože se všechny ryby nevytírají najednou, musíme samozřejmě zvolit správný okamžik, kdy kartáče vyndat. Zjistíme-li při kontrole desítky až stovky nalepených jiker, kartáče vrátíme bez obav zpět do vody a počkáme, až se množství jiker zvýší. Pokud jich tam ale bude viditelně hodně (tisíce až desetitisíce), kartáč vyndáme a přeneseme do jiného prostředí nebo inkubační nádoby, kde se může plůdek tzv. vykulit (vylíhnout). Zároveň je třeba mít k dispozici další kartáč, který do jezírka vložíme a celý proces výtěru se opakuje.

Nádrží na vykulení můžeme rozumět např. větší káď (500 l) se samostatnou filtrací, nebo pokud nejsme schopni toto technické zázemí zajistit, umisťujeme kartáče s jikrami třeba jen do mělkého lagunového pásma našeho jezírka. Tam jsou podmínky pro vykulení ryb zabezpečeny tím, že se do mělčiny nedostanou velké ryby, které by jikry samozřejmě zlikvidovaly. Káď umístíme do polostínu, hlídáme teplotu vody, aby se nepřehřála, a hlavně musíme vzduchováním zajistit dostatek kyslíku. Teplota vody v noci nesmí poklesnout pod 15 oC, ve dne by se pak neměla pohybovat výše než 30 oC. Máme-li kartáče v menší nádobě, může nastat problém i s tím, že se neoplozené jikry, které poznáme podle mléčného zabarvení (oplozené jikry jsou průsvitné), začnou další dny po výtěru rychle rozkládat, zaplísní a mohou způsobit následný úhyn i oplozených jiker.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.

stech@alcedor.cz
602 443 858