> BLOG > 68. Rozmnožování kaprů Koi

68. Rozmnožování kaprů Koi

3. listopadu 2021

Výtěry v domácích podmínkách I.


Z výčtu ryb, které se dají pro vlastní potěšení v běžných podmínkách okrasných nádržích v zahradě rozmnožovat, můžeme na přední místo zařadit japonské kapry Koi. S úspěchem vytřít a odchovat ale můžeme i všechny barevné typy karasů, závojnatky a Shubunkiny, hůře se vytírá jesen a v žádném případě nemůžeme počítat s tím, že bychom sami rozmnožili jesetera nebo veslonose.

Pokud chceme mít alespoň trochu kvalitní potomstvo, musí být ryby, které chceme rozmnožovat, určitého stáří. Mlíčáci kaprů Koi by za sebou, počítáno na podmínky středoevropského chovu, měli mít 3 roky života a jikernačky 4. Pokud bychom chovali ryby v teplé vodě, např. v nějakém skleníku, můžeme použít pro úspěšný výtěr i ryby o rok mladší. Stáří ryb karasovitých by mělo být alespoň 2 roky. V běžné rybí populaci bývá obvyklý poměr mlíčáků a jikernaček 3 : 2, což je postačující. Pro úspěšné vytírání ryb je nutné mít i nádrž určité velikosti. Horší podmínky pro rozmnožování budou v jezírkách s kubaturou do 4 m3, kdy se ryby díky malému prostoru nemusí vytřít vůbec. Další věc, kterou nesmíme opomenout, je i to, aby se ryby měly „na co“ vytřít. Protože se i v domácím prostředí jedná v podstatě o umělý odchov, používáme pro vytírání ryb umělohmotné kartáče. Důležitá je rovněž i kvalita vody.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.

stech@alcedor.cz
602 443 858