> BLOG > 67. Rozmnožování kaprů Koi

67. Rozmnožování kaprů Koi

17. října 2021

Profesionální výtěry III.    Pro zajímavost  na  1 kg živé hmotnosti má kapr Koi až 100 000 jiker. Důležitější je ale počet jiker v jednom kg. V 1 kg čerstvě vytřených jiker  můžeme  najít  zhruba 700-800 000 kusů jiker. Hovoříme o čerstvě vytřených jikrách, protože jakmile je umístíme do vodního prostředí, začínají bobtnat a zcela přirozeně zvyšují svoji hmotnost a objem. Zároveň se v tomto okamžiku uzavírá mikropyle, což je jediná možná cesta vniku spermie do vajíčka. Pokud se mikropyle uzavře, jikra je neschopná oplození. Suchá metoda výtěru znamená, že se jikry ze sterilního prostředí dutiny břišní jikernaček dostávají ven, nesmí se ale setkat s vodou. Umístíme je do plastové nádoby zakryté vlhkou utěrkou, následně smícháme s mlíčím, zamícháme a teprve poté, již oplodněné, se mohou dostat do vody. Logická otázka je ta, jak tedy může při přirozených výtěrech pod vodní hladinou docházet k oplodnění, když jikra před stykem s mlíčím nesmí přijít do vody?

V přirozeném prostředí se mlíčák doslova tře o jikernačku a při uvolňování jiker se tyto okamžitě setkávají se spermiemi z mlíčí. Do vody se sice dostávají, ale než se zavře mikropyle, jsou oplodněny. Doba na oplození (po kontaktu s vodou) je velice krátká a počítá se v několika desítkách sekund (60 - 120), je to vlastně doba do uzavření mikropyle. Při výtěru nasucho máme tedy relativně dlouhou dobu na to, abychom je oplodnili, je to asi 20 - 30 minut. Jikry jako takové se nedají uchovávat delší dobu, např. při zamrazení se rozpadají a trhají, ale mlíčí se podobně jako sperma hospodářských zvířat zamrazovat může, i když technologie jeho uchování není ještě na tak vysoké úrovni. V praxi postupujeme většinou tak, že nejdříve do 20 - 50 ml stříkaček vytřeme mlíčáky, stříkačky uložíme v lednici nebo do ledu a teprve následně vytíráme jikernačky. Mlíčí v lednici můžeme uchovávat bez obav 12 - 24 hodin. Cílem dopracování technologie na dlouhodobé uchování zmraženého mlíčí kaprů Koi je to, abychom velmi kvalitní mlíčáky nemuseli vytírat každoročně, kvůli poškození a v případě úhynu měli ještě možnost produkovat ověřenou linii. Vše samozřejmě směřuje také k tomu, abychom si v budoucnu mohli zakoupit, podobně jako u plemenných zvířat skotu, sperma vybrané barevné variety kapra Koi jako jedinečného samce, nechat si ho poslat a oplodnit jím jikry námi chovaných jikernaček.

Výtěr jako takový končí tím, že jsme získali plůdek, který teď můžeme nasadit buď do přirozených nebo umělých nádrží a začínáme ho krmit ať již přirozeným, nebo umělým krmivem.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.

stech@alcedor.cz
602 443 858