> BLOG > 65. Rozmnožování kaprů Koi

65. Rozmnožování kaprů Koi

15. října 2021

Profesionální výtěry I. 


   Profesionální výtěry se provádí v květnu za účelem odchovu dalších ročníků kaprů Koi ve větších množstvích pro prodej. Provádí se u chovatelů Koi. Při výtěrech se používají umělé metody, což znamená, že se u Koi použijí pro stimulaci ovulace jikernaček hormony, které podporují dozrávání jiker a samotnou ovulaci. Umělý výtěr se provádí mechanickým tlakem na břišní stěnu jikernaček, přičemž jikry vytékají v proudu do připravené nádoby. Každá ryba se vytírá zvlášť.  Jikry každé ryby pak oplozujeme mlíčím (spermatem) samostatně. Tyto výtěry jsou náročné jak na odborné znalosti, tak i na technické vybavení.

Profesionální výtěry mají ale i svá negativa. Ta spočívají v tom, že by se ryby před zákrokem měly uspat, a to není pro kapry Koi zrovna ideální a nevýhodou je i to, že s rybou vícekrát manipulujeme. Tím jí můžeme způsobit drobná poranění včetně oděru slizu. Vzhledem k tomu, že se těmito ranami může do těla ryb dostat i nějaká infekce, musíme s kapry Koi jemně a ohleduplně zacházet. Svou roli hraje samozřejmě i stres, který vzniká podáním vysokých dávek příslušných hormonů. A právě z těchto důvodů musí výtěry provádět jenom odborníci.

Kromě nedostatků, mají umělé výtěry i svá pozitiva. Jsou totiž velice efektivní, což je dáno tím, že vytřené jikry můžeme oplozovat tzv. suchou metodou.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.

stech@alcedor.cz
602 443 858